Marka İtiraz » Türk Patent İtirazları Marka itiraz, benzer başvurularına yapılan itirazlar ve Türk Patent kararlarına YİDK nezdinde yapılana itirazlar için Adana Web Tasarım ile görüşebilirsiniz.
Marka İtiraz » Türk Patent İtirazları
İletişim 0536 580 37 57 / Mobil Görünüm
Sosyal İletişim Kanallarımız Kirazlı, Ceyhan Yolu 25. Km., Cihadiye/Sarıçam/Adana +90 212 212 35 17 Adana Web Tasarım Logo

Marka İtiraz

Marka İtiraz Marka itiraz, benzer başvurularına yapılan itirazlar ve Türk Patent kararlarına YİDK nezdinde yapılana itirazlar için Adana Web Tasarım ile görüşebilirsiniz.
,  Ana Kategori : Marka,  Kategori :  Marka Tescil  Tarih :  15.1.2019       Google Plus      
Kirazlı, Ceyhan Yolu 25. Km., Cihadiye/Sarıçam/Adana +90 212 212 35 17 Adana Web Tasarım

Adana Web Tasarım Logo

Marka İtiraz, Türk Patent ve Marka Kurumu' na yapılan marka tescil başvuruların TPMK tarafından ön inceleme sonucunda markalar bültenindeki yayın kararlarına, önceden tescilli marka sahiplerince çeşitli gerekçelerle yapılan itirazları ve Türk Patent  tarafından verilen kararlara karşın yapılan itirazları kapsamaktadır.

 

Marka İtiraz işlemlerinde sıklıkla çekişmeli markalar arasında karışıklık ve iltibas tehlikesi ele alınmaktadır.

 

Hemen şunu belirtmek gerekir ki Türk Patentilk ön incelemesinde başvuru yapılan marka ile önceden tescilli markalar arasında karışıklık ve iltibas tehlikesinin varlığını incelemez. Sadece başvuru yapılan marka ile önceki markalar arasında aynı veya ayniyet derecesinde markaların olup olmadığını inceler ve ona göre karar verir.

Öncelikle Patent marka danışmanlarınca  ayrıntılı incelenen marka tescil kriterlerini, resen RET ve/veya itiraz üzerine RET gerekçelerini marka tescili nedir nasıl yapılır başlıklı yazımızdan ve marka araştırma yaparken dikkat edilecek önemli hususları ise marka tescil sorgulama başlıklı yazılarımızı ve  iştiraki olduğumuz Etkin Patent marka izleme hizmetlerini incelemenizi öneriyoruz.

Karışıklık ve iltibas 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu' nun (SMK) ilgili hükümlerince ancak üçüncü taraflarca itirazların olması halinde TPMK tarafından incelenmekte ve karar verilmektedir. Dolayısıyla da markalar arasında çekişmeler de en çok iltibas ve karışıklık iddiası konu edinilmektedir.

 

Patent olarak, Marka bülten yayınına karışıklık ve iltibas gerekçesiyle yapılan itirazlarda konuya hakim olunmasının yanı sıra maddi deliler, önceki TPMK Markalar Dairesi Başkanlığı ve YİDK  karar ve uygulamaları, Yargıtay içtihatları ve kabul görmüş ulusal ve uluslararası içtihat ve uygulamalarda hakim olmak gerektiğinden, bu konuda uzman ve deneyimli Adana Wrb Tasarım firmasını ve iştiraki olduğu Etkin Patent' i tercih etmenizi öneriyoruz.

 

Dahası mobil ve internet teknolojilerin hızla gelişmesi farklı dil, kültür ve algıların değişmesine ve hızlı bir şekilde özümsemesine de neden olduğundan önceki yıllardaki karışıklık ve iltibas gerekçeleriyle günümüz iltibas gerekçeleri elbette ki farklılık göstermektedir.

 

Kısaca marka itirazlarında mevcut Kanun, yönetmenlik,  ve uygulama ve içtihatlara olan hakimiyetin yanı sıra kültürel gelişmişlik, gözlem, araştırma ve inceleme yetenekler de oldukça önemli yer tutmaktadır.

Marka Tescil sürecinde re'sen RET riskleri, olası itirazlar ve/veya tescil sonrası olası davalarının muhtemel sonuçlarını öngörmeden yapılacak marka başvuruların yaratacağı telafisi güç zararlardan korunmak için 12 yıllık deneyime sahip, binlerce markaya Hukuki Mütalaa ve Yol Haritası hazırlamış, konusunda uzman Patent ve iştiraki olduğu Etkin Patent Avukat Marka Danışmanlarınızdan yardım almak için bize ulaşın.

Örneğin Patent' in iştiraki olduğu Etkin Patent' in uzun uğraşlar sonucunda bir müvekkili adına yürüttüğü dava sonucunda meşhur ve maruf yer tanım ve uygulamalarına önemli katkılar sunmuştur. Şöyle ki;

Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE) İtirazlar birimi ve YİDK nezdinde yapılan itirazlarda aşağıda yazılı üç gerekçe gösterilmiş ve bunlara göre inceleme ve karar verilmesi istenmiş ancak YİDK üç gerekçeyi de kabul etmeyerek itirazlarımızı RET etmiştir. Bunun üzerine İlgili YİDK kararının iptali için bu kez dava açılmıştır.

 

YİDK İtiraz Gerekçeleri

1 “Taksim” ibaresine ilave ek ile yapılan bir başvurunun TPE tarafından re'sen reddedilmesi üzerine YİDK nezdinde yapılan itirazlarda “taksim” ibaresinin  meşhur ve maruf bir yer olduğu, dolayısıyla tek başına “taksim” ibaresinin bir kişinin tekeline verilmeyeceği gibi, “taksim” ibaresine ilave eklerle yapılan başvurunun da önceden tek başına tescilli “taksim” markası gerekçe gösterilerek reddedilmemesi gerektiği;

Ticari unvanlarda asli ve esaslı unsur olarak kullanılan ibareler üzerine ilgili şirketin öncelikli ve üstün hakları olduğu, 556 Sayılı KHK ve Paris sözleşmesine göre korunması gerektiği ve bu gerekçelerle yapılan itirazların kabul edilerek ilgili önceki başvurunun reddedilmesi gerektiği; (Tekstil, Mobilya, Restaurant vb)

Önceden tescilli “TAXİM” tescilli marka varken, sonradan başvuru yapılan “taksim” ibareli başvurunun sadece önceki “TAXİM” ibaresindeki “X” harfinin renk ve şekil farklılığı nedeniyle re'sen reddedilmesi gerekirken yayın kararının verilmesinin hatalı olduğu ve bundan geri dönüş yapılması gerektiği;

 

Patent' in iştiraki olduğu Etkin Patent tarafından İtirazlara konu edinmiş anacak YİDK tüm gerekçelerimizi RET etmiştir. Bunun üzerine de YİDK iptal davası açılmıştır.

 

Üç yıl süren yargılama sonucunda ilgili Mahkeme üç gerekçemizi de kabul etmiş ve ilgili YİDK kararını tümden İPTAL ettiği gibi, bir başkası adına önceden tek başına tescilli “taksim” ibareli tescil markanın da hükümsüzlüğüne karar vermiştir. İlgili karar Yargıtay tarafından da onanmış durumdadır.

Patent' in iştiraki olduğu Etkin Patent tarafından kazanılan Bu karar sadece müvekkilimizin lehine sonuç doğurmamış bundan sonraki benzer itiraz ve davalar içinde emsal karar olacağından önceki bir kısım uygulamaları da boşa çıkartmış olacaktır.

 

Yani bundan sonra  “taksim” vb. sonradan meşhur ve maruf coğrafi yer  adlarına ekli ilavelerle yapılan başvurular sadece önceden tek başına tescilli “taksim” vb. ibareli tescilli markalar nedeniyle reddedilmeyeceği gibi bundan çok daha önemlisi meşhur ve maruf yer bölge tanımı ve uygulamaları da farklılık gösterecektir.

Şehirlerin markalaşması projesi kapsamındaki diğer "Marka Şehir" markalarımızı , iştiraki olduğumuz Etkin Patent' in hakkımızda sayfasındaki  patent firmaları listesinden inceleyebilirsiniz

Ülkemizde çokça maruf ve meşhur çoğrafi bölge var ve bir şekilde bu yer isimlerinin tek bir kişi tarafından tescil edilerek tekel hakkına sahip olması o coğrafi bölge ile özdeşleşecek yeni marka isimlerinin oluşmasına engel olunması bu karara birlikte ortadan kalktığından ticaretin ve markalaşmanın ülkemizin geneline yaygınlaşmasına olanak sunacağı gibi çok önemsediğimiz şehir pazarlaması olan “marka şehir” projemizin sonuçları üzerinde de önemli kazanımları olacak olması bizi oldukça mutlu etmiştir.

 

Diğer önemli bir husus ise bir şirketin ticaret unvanlarında yer alan marka niteliğindeki sözcükler üzerinde ilgili şirketin öncelikli ve üstün hakkı olduğu, bu gerekçeler öne sürülerek sonraki üçüncü taraf marka tescil başvurularına yapılacak itirazlarda bunun dikkate alınarak ilgili başvurunun RET edilebilir olmasıdır. Dahası bu karardan sonra yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu' na bu hüküm yer almıştır. 

Mesleğin gelişmesine katkı sunmak, farklı uygulamalar ve özellikle içtihat oluşturulmuş bir kararda imzanızın olmasının yarattığı duygusal tatmin tüm maddi değerlerden çok daha üstündür.

Patent ve iştiraki olduğu Etkin Patent 12 yıldır Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarının gelişmesine katkı sunduğu gibi, günün şartların uygun olmayan önceki bir kısım hatalı uygulamaların da yeniden gözden geçirilmesi, revize edilmesi ve günün koşullarına uygun hale gelmesi için sürekli çalışmaktadır.

Marka İtiraz

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu
MUTLU MÜŞTERİLER
Markalarımızın tescili ve tüm patent işlerimizde çözüm ortağımız Etkin Patent ile çalışıyoruz. Bizden çok markalarımıza sahip çıktığını ve titizlikle takip ederek bizleri yönlendirdiklerini söyleyebilirim. Etkin Patent ile tanıştıktan sonra diğer rakip şirketlerinden ne kadar farklı olduklarını anladık. Bizim için en önemli farkları, amaçlarımızı gerçekleştirirken sadece bizim işimizi ifa eden değil aynı zamanda büyük resmi göstererek bize yolumuzda ışık tutan bir ortağa dönüşmeleridir. Bu kalite ile herkesin tanışmasını isterim


E-Bülten